Rehabilitering och friskvård för människa:

Fysioterapi inriktning idrottskador: jag erbjuder rådgivning, bedömning och behandling.

Vid skada är det viktigt, ofta avgörande med adekvat akut omhändertagande för att idrottaren ska få möjlighet att återkomma till sin idrott så fort som möjligt.

Efter det akuta omhändertagandet behöver idrottaren få rehabiliteringsråd för upptrappning av träning för att stärka muskler/leder korrekt och bygga för hållbarhet och god funktion vid återkomst till sin idrott.

Jag har ingen behandlingslokal utan möter dig på din idrottsanläggning eller via hembesök.

Det går alltid att ringa för kostnadsfri rådgivning innan beslut om besök/behandling.

Övrigt människa: ta kontakt och presentera ditt problem för beslut om det är jag som kan hjälpa dig alternativt hänvisning vidare till annan vårdgivare.