Hund och katt

Rehabilitering och friskvård för din hund och katt

All rehabilitering börjar med en noggrann funktionsanalys där jag tittar på hur din hund rör sig, hur muskulatur och leder fungerar, var hunden eventuellt har ont.

Om hunden nyligen genomgått en operation kan den behöva hjälp att återfå funktioner.

Utifrån funktionsanalysen görs en rehabiliteringsplan upp tillsam­mans med dig som djurägare för att nå ett så optimalt resultat om möjligt.

Vid rehabilitering behövs remiss från veterinär.

Olika behandlingsformer:

Mobilisering: manuella tekniker för att öka rörlighet och minska smärta.

Akupunktur: används för att behandla olika smärttillstånd, särskilda nålar pla­ceras på specifika punkter i krop­pen för att ge djuret smärtlindring.

Laser: används för snabbare läkning, minskad smärta och svullnad efter skada i led, muskel eller sena.

Kyla/värme:kyla används direkt efter skada medan värme används till att värma upp led och muskel som är stel.

Massage: ger ökad blod­cirkulation och återhämtning för spänd muskulatur.

Balans/träning av muskulatur/styrka: träning av styrka för att förbättra funktion, träning med pilatesbollar, balansplattor, träning för att så specifikt som möjligt hjälpa att stärka upp svaga delar ex. rygg, bakdel.

Kinesiotaping: kan användas för att hjälpa till en förbättrad belastning, rörelse.

FRISKVÅRD

För att må bra i vardagen och uppnå optimal funktion kan en frisk hund må väl av bedömning/individuella råd för att stärka leder och muskler. Du får en noggrann undersökning både i rörelse och vila och behandling i någon form, massage mår även den helt friska hunden bra av.

Välkommen att boka tid via meddelande här på hemsidan eller mail : ann.timan@hotmail.com. Tel: 070-578 97 11